Grid business

Gridek az üzleti életben


A gridek minden korábbinál nagyobb népszerűségnek örvendenek az üzleti életben. A következő vállalatoknál az üzlet és a gridek egységet képeznek.

ActiveEon
AIMES
Avaki
Axceleon
Data Synapse
Decker Consulting GmbH
EmergenceTech
GoGrid

GridSystems
GridXpert
GridwiseTech
HP
IBM
Parabon
Platform Computing
Univa UD 

VÁLLALAT ActiveEon  
ÁTTEKINTÉS Az ActiveEon az INRIA-val közösen fejleszt gridekhez és felhőkhöz egy nyílt forráskódú java megoldást: a ProActive Parallel Suite-et. A ProActive keretrendszer új hardver beszerzése nélkül gyorsítja fel az időkritikus alkalmazásokat és növeli meg a rendelkezésre álló számítási teljesítményt. A ProActive egy könnyen portolható megoldás, amely a párhuzamosított programozást és a jobok ütemezését mindenki számára elérhetővé teszi. Az ActiveEon képzéseket, támogatást, konzultációt, integrációs és fejlesztési szolgáltatásokat is nyújt.

VÁLLALAT AIMES  
ÁTTEKINTÉS Az AIMES Centrum ("haladó internetes módszerek és emergens rendszerek") a Liverpooli Egyetem része, amely kiemelkedő szerepet játszik az e-tudományok és az e-gazdaság közötti transzferben. A centrum célja a grid technológia üzleti életben való elterjesztése, valamint olyan vállalkozások létrehozása, melyek kifejlesztik a grides üzleti megoldásokat. Az AIMES együttműködik a helyi kis- és középvállalkozó közösséggel és az üzleti szféra más kulcsszereplőivel annak reményében, hogy sikerül betörnie a liverpooli térség infokommunikációs piacára új üzleti grid megoldásokkal.

VÁLLALAT Avaki  
ÁTTEKINTÉS Az Avaki nem rég bocsátotta útjára az Avaki Data Grid 4.0-át, mely állítása szerint "segít az üzleti információgyűjtő alkalmazások adatokkal való ellátásban, valamint azok közel valós idejű elemzésében, így elősegítve a jobb döntéshozatalt. Használatával az adatokat költséghatékony módon elérhetővé tehetjük kirendeltségek, eltérő helyszínek és különböző vállalatok számára."

VÁLLALAT Axceleon  
ÁTTEKINTÉS Az Axceleon cég EnFuzion 7.2 nevű terméke egy elosztotterőforrás-menedzser, melynek futtatásához nincs szükség speciális szoftverre (pl. Javara) vagy hardverre. Parametrikus számítás alkalmazásával a jobokat diszkrét komponensekre bontva párhuzamosan hajtja végre. Vagyis egyazon alkalmazást többször hív meg eltérő bemeneti paraméterekkel.

VÁLLALAT Data Synapse  
ÁTTEKINTÉS A DataSynapse GridServer alkalmazása egy önfelügyelő grid infrastruktúrát hoz létre, melyet egyedülálló mértékű skálázhatóság, teljesítmény és megbízhatóság jellemez.

VÁLLALAT Decker Consulting GmbH  
ÁTTEKINTÉS A Decker Consulting GmbH a menedzsment szintjén segíti a vállalkozásokat, hogy kiaknázzák a gridekben rejlő potenciált. Képzéseket, tanácsadást és menedzsment tevékenységet kínálnak, valamint segítik a megvalósítást különös figyelmet szentelve az informatikai biztonságra és szolgáltatásmenedzsmentre.

VÁLLALAT Emergence Tech  
ÁTTEKINTÉS Az Emergence Tech egy stratégiai tanácsadó vállalat, mely segít klienseinek, hogy felmérjék az új technológiák hatását. Vállalati stratégiát dolgoznak ki annak érdekében, hogy minimalizálják a változó technológiai környezet kockázatait és maximalizálják jótékony hatásait. Az Emergence Tech egy gyártóktól független tanácsadó cég.

VÁLLALAT GoGrid  
ÁTTEKINTÉS A GridFrastructure az üzleti felhasználók és az adatfeldolgozó cégek igényeire összpontosít. Számos meglévő köztesréteget GF-Grid nevű szoftvercsomagja révén ipari teljesítményű menedzsment eszközökkel vértez fel. Tanácsadói és kivitelezői szolgáltatásokat nyújt az egészségügy, a fizikai- és mérnöki tudományok, valamint a pénzügy területén működő vállalatoknak.

VÁLLALAT GridSystems  
ÁTTEKINTÉS A GridSystems-et 2000-ben alapították. Legújabb köztesrétegét Fura-nak nevezik. A Fura grideken futtathatóvá és heterogén számítási erőforrásokon eloszthatóvá teszi az alkalmazásokat. A Fura-val a GridSystems egy nyílt forrású üzleti modelt vezetett be, hogy megkönnyítse a grid technológia bevezetését. Szintén ezt segíti a kettős liszensz model, mely lehetővé teszi harmadik felek számára történő liszenszátadást.

VÁLLALAT GridwiseTech  
ÁTTEKINTÉS A GridwiseTech egy gyártóktól független szakértő a skálázható grid megoldások terén. Segítenek ügyfeleik számára az adatfeldolgozás gyorsításában, az alkalmazások szűk keresztmetszeteinek felszámolásában. Komplett, skálázható rendszerek építésével is foglalkoznak, melyhez grides és virtualizációs technológiákat, valamint szükség esetén szolgáltatásorientált architektúrát (SOA) alkalmaznak. Közreműködtek a Virolab projekt megvalósításában is.

VÁLLALAT HP  
ÁTTEKINTÉS A HP alkalmazza mindazon technológiákat, szabványokat és megoldásokat, amelyek vállalati stratégia ütőképes elemévé teszik a grideket.

VÁLLALAT GridXpert  
ÁTTEKINTÉS A GridXpert terméke a Synergy. Segítségével "a vállalatok modellezhetik, optimalizálhatják és analizálhatják a különböző helyszíneken rendelkezésre álló szoftveres és hardveres erőforrások felhasználását, legyenek azok egy vállalaton belül vagy több vállalat tulajdonában. A cégek így növelhetik termelékenységüket és maximalizálhatják befektetéseik megtérülését".

VÁLLALAT IBM  
ÁTTEKINTÉS Az IBM-nek hosszú múltra visszatekintő kapcsolata van az üzleti problémákkal és technológiákkal, melyek a grid számítástechnika fejlődéséhez vezettek.

VÁLLALAT Parabon  
ÁTTEKINTÉS A Parabon első sorban a vállalati gridekre fókuszál, ugyanakkor azon kevés cégek közé tartozik, melyek a Frontier platformra épülő internetes megoldásokat kínálnak.

VÁLLALAT Platform Computing  
ÁTTEKINTÉS A Platform Computing szoftverei "lehetvé teszik az erőforrások dinamikus megosztását griden megvalósított önfelügyelő, garantált szolgáltatások, erőforrás-ellátás és terhelésmenedzsment révén. Az LSF, Symphony és JobScheduler platformok segítségével meggyorsítjuk a számítás- és adatintenzív alkalmazások végrehajtását, és automatizáljuk a folyamatokat az üzleti célokra, intelligens irányelvekre és ütemezésre alapozva".

VÁLLALAT Univa UD  
ÁTTEKINTÉS A United Devices "zászlóshajó platformja, a Grid MP™ lehetővé teszi, hogy a vállalatok koordinálják és megosszák létező számítási-, alkalmazási-, adat-, tárolási- és hálózati erőforrásaikat földrajzilag szétszórt szervezetek esetén. A számítási szükségleteket igény szerint egy biztonságos privát gridre is ki lehet szervezni. A platform egy virtuális szuperszámítógépet valósít meg, amely idővel egyre nagyobb teljesítményű lesz, így értékét megőrzi".

VÁLLALAT Digipede Technologies  
ÁTTEKINTÉS A Digipede Technologies elosztott számítási megoldásokat biztosít Microsoft Windows platformra, segítve a grid számítástechnika mainstream piacon való elterjedését. A Digipede kis- és középvállalkozásoknak és nagy szervezeteknek egyaránt biztosít megoldásokat, lehetővé téve az alkalmazások grides kompatibilitásának megteremtését.