Where are all the women?

A nők helyzete az informatikában


A nők az infokommunikációs technológiák (ICT) terén dolgozók átlagosan kevesebb mint 25%-át teszik ki. Luxembourgban, Svájcban, Hollandiában és Ausztriában ez az arány még 10%-nál is kevesebb. A számítástechnikusok között dolgozó nők aránya 1998 és 2004 között vagy stagnált vagy csökkent. Miért ilyen alacsony a nők aránya? Mit tehetünk ezzel?

Nem csak arról van-e szó, hogy a fiúkat jobban érdeklik a számítógépek vagy jobban vonzódnak a tudományokhoz? A kutatások eredményei szerint a 15 évesek nemtől függetlenül ugyanolyan gyakorisággal használják a számítógépeket, illetve ugyanolyan számban képzelnek el maguknak tudományos karriert. Az érdeklődés azonban valahol elsikkad: az európai államokban tudományos képesítést szerző nők aránya 20% (Hollandia) és 44% (Észtország) között mozog. Noha a diplomásak között nagyobb a nők aránya, az infókommunikáció terén folyamatosan nő a nemek közötti szakadék. 1998 és 2004 között a női számítástechnikus végzősök száma 4%-kal csökkent.

A SZIVÁRGÓ VEZETÉK ÉS AZ ÜVEGPLAFON

Az EU-ban a nők kevesebb mint 6%-át töltik be a vezető mérnöki posztoknak az egyetemi körökben, és általánosságban 10%-20%-os arányban vesznek részt tudományos testületekben. Az Európai Bizottság állásfoglalása szerint a nők döntéshozó testületekben való áltlános alul-reprezentációja komoly akadályt jelent az Unió demokratikus fejlődésében, kohéziójában és globális versenyképességében.

Mivel már eleve kevés nő tölt be vezető pozíciót az informatikai szektorban, az ágazat egy túlzottan férfias arculattal rendelkezik, amely tovább csökkenti vonzerejét a nők szemében. A női vezetők hiánya éppen az egyik oka annak, hogy a nők kisebb számban választanak informatikai pályát és gyakrabban hagyják el azt. Ez a szivárgó vezeték problémája.

A felmérések azt állapították meg, hogy a további kialakult benyomások, amelyek meggátolják a nőket az informatikai pályára lépésben, a következők:

-  Az informatikai állások nem tesznek lehetővé kiegyensúlyozott életvitelt

-  Még mindig diszkriminatív előléptetési szokások élnek az ágazatban

-  A nőket technológiailag inkompetensnek tartják, ezért keményebben kell dolgozniuk az elismerésért

HOGYAN TOVÁBB?

Az informatikai ágazatban rendkívüli lehetőségek kínálkoznak a nemek egyenlőségének megteremtésére. Ez egy kivételesen gyorsan fejlődő, rövid múltra visszatekintő szektor, ahol a munkahelyi kapcsolatok is folyamatosan fejlődnek, és égető szükséglet a képzett munkaerő biztosítása.

A nemek közötti egyenlőségben megvalósuló legjobb megoldások az eltérő kulturális és társadalmi-gazdasági tényezőktől függenek. Az Európai Bizottság ezzel együtt közzétett egy javaslatcsomagot, amely a nők informatikai szerepét kívánja erősíteni. Ennek főbb pontjai:

Az egyenlőség és integráció erősítése

-  Koherens egyenlőség- és a nemek kiegyensúlyozottságát szolgáló politikák bevezetése
-  A diszkrimináció és a szexizmus beidegződéseinek feloldása.
-  Rugalmas munkaköri beosztások támogatása, amelyek segítenek a szülőknek.
-  Képzések szervezése gyesről visszatérő anyák számára, hogy időszerű tudással rendelkezzenek

Az informatikai pálya vonzerejének növelése

-  A kezdeti lehetőségek, az állások tartalmának és a szakmai előrelépés tisztázása
-  Az informatikai szakma társadalmi megítélését javító tervek támogatása
-  A középiskolai tanulók számára nyújtott tájékoztatás, amely javítja az informatikai pályáról kialakult képet
-  A tehetségkutatás és -gondozás hatékonyabb mechanizmusainak kidolgozása

A diákok érdeklődésének felkeltése

-  Biztosítani kell, hogy a középiskolai diákok jól ismerjék az informatikai alkalmazásokat és technológiákat
-  Versenyek szervezése révén ösztönözni kell a diákokat informatikai fejlesztő tevékenységekben való részvételre
-  Az ifjú kutatók intellektuális tulajdonainak nagyobb elismerést, jobb védelmet és jutalmazást kell biztosítani