Grids and clouds: What

Gridek és felhők: mit takar a név?


A felhőszámítás és a gridek párhuzamosan fejlődnek. Mi a különbség? Hogyan egészítik ki egymást? Hogy fognak fejlődni?

Lássuk először a két technológia aktuális meghatározását!

Gridek - A grid számítógépek csoportja, mely különböző csoportok tulajdonában különböző helyszíneken található. A számítógépek közötti kapcsolat lehetővé teszi, hogy a felhasználók mind hozzáférjenek a gépek egyesített teljesítményéhez.

Felhők – A felhő számítógépek csoportja, mely egy csoport birtokában van. A felhasználók bérlet révén hozzáférhetnek az egyesített teljesítmény egy adott részéhez.

A grid az elosztott számítástechnika egy viszonylag kiforrott formája, melyet kezdetben a részecskefizikusok alkalmaztak, de ma már minden kutatónak rendelkezésére állnak. Ezzel szemben a felhők csak az utóbbi időben kezdtek elterjedni igazán, és egyre több IT cég kínálta szolgáltatást jelentenek.

A gridek és felhők sok tulajdonságban megegyeznek. Mindkettő esetében az IT szolgáltatás jellege érvényesül, noha a gridek gyakrabban biztosítanak ingyenes hozzáférést a megosztott erőforrásokhoz, míg a felhőkre inkább a fizetős megközelítés a jellemző.

A két technológia között azonban jelentős különbségek is vannak. A grid a különböző csoportok erőforrásainak megosztására fókuszál, a felhőszámítás pedig IT szolgáltatásokat biztosít cégek számára igény szerint.

LESZNEK-E FELHŐK A TUDOMÁNYOS ÉLETBEN?

A felhők minden eddiginél egyszerűbbé teszik az üzleti vállalkozások számára a számítási teljesítményhez való hozzáférést. Lehet-e vajon szerepük a tudományos kutatásokban is? A kérdésre még nincs egyértelmű válasz.

A kutatóknak sajátos IT igényeik vannak, amelyeket eddig csak a grid típusú rendszerek tudtak kielégíteni. De mi történne, ha a Google vagy az Amazon egy nap olyan felhővel állna elő, amely minden szükségletüknek eleget tenne? Szükség volna továbbra is a tudományos gridekre?

Néhányan úgy vélik, hogy a felhőszámítás soha nem lesz képes a kutatók szükségleteinek megfelelni. Mások szerint épphogy könnyebbé teszi a számítási erőforrásokhoz való hozzáférésüket.

MIT JELENT MINDEZ?

Végső soron mindenkinek magának kell eldöntenie, hogy grideket, felhőket vagy a kettőt együttesen alkalmazza. Egy dolog biztos: mindkét technológia gyorsan fejlődik, és eddig lehetetlen dolgokat tesznek megvalósíthatóvá. Ma még nehéz látni, mire lesznek képesek ezek a technológiák 10 év múlva.

MI AZ A VIRTUALIZÁCIÓ?

A virtualizáció virtuális számítógépek létrehozását teszi lehetővé, melyek tartalmazzák a megrendelő által kiválasztott operációs rendszert és az azon futó alkalmazásokat. Ezekből a virtuális gépekből egyszerre többet lehet futtatni egyetlen fizikai számítógépen.

Számos felhő virtuális gépeket alkalmaz a job ütemezés alapegységeként: a felhasználók az elvégzendő feladatokat virtuális képfájlokban küldik el, amelyek tartalmaznak a feladat végrehajtásához szükséges minden szoftvert és eszközt. A virtuális gép fizikai gépen történő elindításával a felhasználók közvetlen hozzáférhetnek az eszközökhöz, ezáltal ideális körülmények között dolgozhatnak. Egy fizikai számítógépen tetszőleges számú virtuális gép futtatható.