International grids

Nemzetközi gridek


International grids cross national boundaries, spanning cultures, languages, technologies and more to create international resources and power global science using global computing.

AP GRID
D4Science
DEISA
EELA-2
EGEE
EGI_DS
EUAsiaGrid
EU-IndiaGrid
GridPP
LCG
NextGRID
NorduGrid

Open Grid Forum
OGF-Europe
Open Science Grid
PRAGMA
WINDS


RÉSZLETEK AP GRID Asia-Pacific Grid
ÁTTEKINTÉS Az AP Grid a Csendes-óceán nyugati térségét átfogó partnerségi program. Célja az erőforrások, ismeretanyagok és technológiák megosztása, melyekkel grides technológiákat és alkalmazásokat lehet fejleszteni. 15 ország található tagjai között.

RÉSZLETEK D4Science DIstributed colLaboratories Infrastructure on Grid ENabled Technology 4 Science
ÁTTEKINTÉS A D4Science a tudományos kutatást segítő gridalapú, adatcentrikus e-infrastruktúrák kialakításán dolgozik. 2010-ig az Európai Bizottság is támogatja és európai államok is a tagjai.

RÉSZLETEK DEISA Distributed European Infrastructure for Supercomputing Applications
ÁTTEKINTÉS A DEISA az európai szuperszámítógépes központokat kapcsolja össze a tudományos kutatások felgyorsítása érdekében.
Olvasson a DEISA-ról az iSGTW oldalán!

RÉSZLETEK EELA E-science for Europe and Latin America
ÁTTEKINTÉS Az EELA az európai és latin-amerikai tudományos együttműködést erősíti egy hosszú távon működő e-infrastruktúrával.

RÉSZLETEK EGEE Enabling Grids for E-sciencE
ÁTTEKINTÉS Az EGEE a legnagyobb multidiszciplináris grid infrastruktúra a világon. Tagjai között több mint 120 szervezetet találunk. 48 tagállamának összesen 250 helyszínén található 68.000 processzora segíti a 8.000 felhasználó munkáját megállás nélkül.
Olvasson az EGEE-ről az iSGTW honlapján!

RÉSZLETEK EGI_DS Európai Grid Kezdeményezés Tervezési Tanulmány
ÁTTEKINTÉS Az Európai Grid Kezdeményezés (EGI) Tervezési Tanulmánya egy fenntartható, egész Európára kiterjedő grid infrastruktúra kiépítését tűzte ki. A kutatóközösség elvárásainak megfelelve a kutatást segítő infrastruktúrák új minőségi szintjét jelenti, elősegítve ezzel az Európai Kutatási Térség tudományos felfedezéseit. Az EGI_DS európai partnerei
Olvasson az EGI_DS-ről az iSGTW oldalán!

RÉSZLETEK EUAsiaGrid Ázsiai-európai együttműködés
ÁTTEKINTÉS Az EUAsiaGrid célja, hogy az európai grid kezdeményezésekkel együttműködésben egy tudományos grid infrastruktúrát alakítson ki Európában és Ázsiában.

RÉSZLETEK EU-IndiaGrid Európai-indiai együttműködés
ÁTTEKINTÉS Az EU-IndiaGrid 500, különböző tudományterületeken működő szervezetet kapcsol össze azzal a céllal, hogy egy grides e-kutatási közösséget hozzanak létre.
Tudjon meg többet az EU-IndiaGridről az iSGTW oldalán!

RÉSZLETEK GÉANT Európai Gigabit Kutatási Hálózat
ÁTTEKINTÉS A GÉANT hálózati infrastruktúrát biztosít a tudományos kutatók számára miközben a hálózati kutatásokhoz is segítséget nyújt. Célja a nagy sebességű adatátvitel, a földrajzi terjeszkedés, a globális összeköttetések és a szolgáltatások kiváló minőségének biztosítása. Tagjai között 27 európai nemzeti kutató és oktatási hálózatot találhatunk.

RÉSZLETEK GridPP Grid a brit részecskefizikai kutatásokhoz
ÁTTEKINTÉS A GridPP részecskefizikusok és számítástechnikusok közötti együttműködés Nagy Britannia és a CERN között. Céljuk egy az egész világ részecskefizikusai számára elérhető nagyszabású, tudományos kutató grid létrehozása.
Tudjon meg többet a GridPP-ről az iSGTW oldalán!
   

RÉSZLETEK LCG LHC Számítási Grid
ÁTTEKINTÉS

Az LHC Számítási Projekt (LCG) célja egy adattároló, elemző infrastruktúra kiépítése a Nagy Hadronütköztetőt használó részecskefizikusok számára.
Tudjon meg többet az LCGr-ől az iSGTW oldalán!


RÉSZLETEK NextGRID A gridek általános felhasználásának támogatása
ÁTTEKINTÉS A NextGrid a gridek széleskörű használatát támogatja a kutatás, az ipar és a hétköznapi élet területein, így új piacokat teremt szolgáltatások és termékek számára. A több partnerrel rendelkező projektet az EU támogatja.

RÉSZLETEK NorduGrid Gridek Észak-Európában
ÁTTEKINTÉS A NorduGrid az "Advanced Resource Connector" (ARC) néven ismert ingyenes grid köztesréteget fejleszti. Az együttműködés egy szándéknyilatkozaton alapul, melyet öt észak-európai tudományos intézet írt alá.

RÉSZLETEK Open Grid Forum Nemzetközi grid szabványok
ÁTTEKINTÉS Az Open Grid Forum egy közösségi kezdeményezés, melyben 5000-nél is több elosztott számítások és grides technológiák iránt érdeklődő felhasználó vesz részt. Az OGF a "legjobb gyakorlatok" összegyüjtésével, dokumentációjával kívánja segíteni a gridek fejlődését. Ezek közé tartoznak műszaki specifikációk, felhasználói tapasztalatok és implementációs irányelvek. Résztvevői között 50 ország 400-nál is több szervezetét találhatjuk.
Tudjon meg többet az OGF-ről az iSGTW oldalán!

RÉSZLETEK OGF-Europe Európai és nemzetközi grid szabványok
ÁTTEKINTÉS Az OGF-Europe az Open Grid Forummal szoros együttműködésben elősegíti a globális szabványosító törekvéseket.
Tudjun meg többet az OGF-Europe-ről az iSGTW oldalán!

RÉSZLETEK Open Science Grid Nyílt, tudományos grid infrastruktúra
ÁTTEKINTÉS Az Open Science Grid Consortium tudományos célokra biztosít grid infrastruktúrát főként az Egyesült Államokban. Az OSG az Egyesült Államok számos laboratóriumán és egyetemén található erőforrást egyesít, melyet tudományos alkalmazások rendelkezésére bocsát az állomokon kívül is.
Tudjon meg többet az OGS-ről az iSGTW oldalán!


RÉSZLETEK PRAGMA Pacific Rim Applications and Grid Middleware Assembly
ÁTTEKINTÉS A PRAGMA egy nyitott szervezet, melyben a Csendes-óceán partvidékén található intézmények működnek együtt, hogy grid alapú alkalmazásokat fejlesszenek a régió infrastruktúrájára. A PRAGMA célja, hogy az együttműködés erősítése mellett formalizálja az erőforrások megosztására vonatkozó megállapodásokat.
Tudjun meg többet a PRAGMA-ról az iSGTW oldalán!
   

RÉSZLETEK WINDS Európai, latin-amerikai és karib-térségbeli grid együttműködés
ÁTTEKINTÉS A WINDS-LA és a WINDS-Caribe projektek által fenntartott WWW.WINDS-LAC.EU platform célja, hogy jobb együttműködést építsen ki Európa, Latin-Amerika és a Karib-térség között az infokommunikációs technológiák fejlesztése terén.