How do we ensure the future for e-science?

Az e-tudomány jövőjének biztosítása


A tudományos közösség egyre nagyobb mértékben függ a digitális technológiától. Hogy érhetjük el, hogy kutatóinknak mindig rendelkezésére álljon a szükséges IT technológia?

Sokak véleménye szerint itt az idő, hogy a nemzeti erőfeszítéseket egyesítve egy Európát behálózó, egységben működtethető grid infrastruktúrát építsünk ki. A programot Európai Grid Kezdeményezésnek (EGI) nevezték el.

Egy központosított, egész Európára kiterjedő grid infrastruktúra kiépítése számos nehézség leküzdését igényli és jelentős anyagi támogatásra szorul minden szereplő részéről. A hosszú távú terv azonban ígéretes eredménnyel kecsegtet: egy fenntartható, megbízható rugalmas számítási erőforrással, amely a kutatóknak, támogató országoknak és az ott élő embereknek egyaránt hasznára válik.

MI AZ ERŐFORRÁSOK KÖZÖS KEZELÉSÉNEK ELŐNYE?

Sokan úgy gondolják, hogy a nemzeti grid kezdeményezések (NGI-k) egyesítésével létrejövő európai grid számos kedvező tulajdonsággal fog bírni:

  • Jobb koordináció: az EGI egy összehangolt grid számítási és adattárolási megoldást vezethetne be, amely csökkentené a független megoldások fenntartásához szükséges erőforrásokat.
  •  
  • Széleskörűbb kompatibilitás: az EGI egymással kompatibilis, együttműködni képes technológiákat fejleszthetne ki.
  •  
  • Nagyobb együttműködő készség: az EGI nemcsak a számítási erőforrások gördülékeny koordinációját végezhetné, hanem az emberi és intellektuális erőforrásokét is.
  •  
  • Nagyobb kapacitás: az európai számítási és adattárolási erőforrások egyesítésével az EGI egy eddig példátlan rendszert hozhatna létre, amely elősegíteni az innovatív megoldások létrehozását.

KI IRÁNYÍTJA MAJD AZ EGI-T?

Az EGI.org lesz az EGI irányításáért felelős testület. Az egyes nemzeti grid kezdeményezések az EGI Tanács részeként vesznek részt a magas szintű menedzsmentben. Együttesen fogják irányítani az EGI infrastruktúrájának fejlesztéseit, működtetését és karbantartását.

A jelenlegi tervek szerint az EGI.org 2010-ben kezdi meg működését. Fő tevékenysége a legfontosabb szolgáltatások felügyelete lesz. Ilyenek a biztonság, az alkalmazások támogatása és az erőforrások használatának monitorozása és naplózása.

KI FOGJA FINANSZÍROZNI AZ EGI-T?

A finanszírozás nagy része az Európai Uniótól várható. Ezen kívül a nemzeti grid kezdeményezések tagdíj formájában járulnak hozzá az EGI.org magas szintű szolgáltatásaihoz. A befizetések egy az EGI erőforrásainak koordinációjára és menedzsmentjére szakosodott gárda költségeit fedezik, összegük megállapítása pedig a GDP-hez hasonló index alapján történik majd.

A későbbiekben szolgáltatási díjakat is bevezetnek, amelyeket a nemzeti tagdíjakhoz csatolnak hozzá. Ezek célja, hogy fedezzék a további, szükséges szolgáltatások díjait. Az Európai Unió általi támogatás hosszú távon is hozzájárul az EGI infrastruktúrájának kohéziójához és fenntarthatóságához.

AZ EGI HÁROM FŐ KIHÍVÁSA

  1. Skálázhatóság: az EGI modelljének egyszerre kell megfelelnie a rugalmasság, az alacsony indulási költségek és a skálázhatóság követelményének.
  2. Interoperabilitás: az EGI-nek meg kell határoznia a legjobb gyakorlatokat az e-infrastruktúrák terén ezzel segítve, hogy a nemzeti kezdeményezések az EGI-nek megfelelő grid technológiát alkalmazzanak. Ez a szabványosítás biztosítja, hogy a különböző nemzeti gridek együttműködhessenek.
  3. Az NGI autonómiájának kiterjesztése: az átalakulást követően az NGI-k teljes mértékben felelősek lesznek a felhasználóbázisuknak nyújtott támogatásért, a köztesréteg kívánalmaknak való megfeleléséért.