Do grids need standardization?

Szükség van-e szabványosításra?


A szabványosítás azon területek egyike, ahol a tudósok és üzletemberek érdekei egybeesnek. Ha mindenki saját típusú gridet fejleszt, nehézzé és drágává válik az új technológiák kombinálása.

A szabványosítás egy önkéntes folyamat a grid számítástechnikában. Senki sem kényszerítheti a közösségeket egy adott specifikációnak megfelelő köztesréteg kialakítására, vagy egy adott biztonsági irányvonal követésére. A szabványosítás a grid felhasználóinak és fejlesztőinek a választásaitól függ, akik olyan rendszerek kialakítására törekedhetnek, amelyek a legszélesebb felhasználói kör számára igénybe vehetők.

MIÉRT KELL FOGLALKOZNI A SZABVÁNYOSÍTÁSSAL?

Ahogy az Egyesült Államokban gyártott kenyérpirító nem működik Európában, úgy az egyik gridre fejlesztett megoldások sem mindig működnek egy másikon. Amennyiben a gridek felhasználása széles körre kiterjed – feltéve, hogy valós megoldásokat kínálnak az ipari és a tudomány számára is elfogadható kockázatokkal –, úgy biztosítani kell interoperabilitásukat, ehhez pedig szabványos, átadható technológiák kellenek.

KI FOGLALKOZIK A GRID SZABVÁNYAIVAL?

Az Open Grid Forum a legnagyobb csoport, amely jelenleg a gridek hasznosításával foglalkozik. Az OGF világszerte minden gridekkel foglalkozó jelentkező számára lehetőséget biztosít, hogy részt vegyenek az új szabványok kialakításában.

A szabvány kialakítása rendszerint a következő két lehetséges mód valamelyikével történik: egy adott csoport munkája során kialakítja a vonatkozó területen megfelelő gyakorlatot, majd felkeresi az OGF-et, ahol addigi munkájának szabványosításához kér támogatást. A másik mód ennek épp a fordítottja: először beazonosítanak egy fontos kutatási területet, majd létrehoznak egy csapatot, amely kialakítja a vonatkozó szabványokat. Bár a folyamat egyszerűnek hangzik, a gyakorlatban hosszadalmas és akadályokkal teli út vezet egy szabvány bevezetésééig.

EGY SZABVÁNY MŰKÖDÉSE: GridFTP

A gridek lehetővé teszik az adatintenzív tudományos alkalmazások futtatását. Ilyeneket alkalmaznak a gyógyszerkutatásokhoz, vagy a részecskefizikához. Ezen kutatások során jelentős adatmennyiséget kell a világ számos pontjára eljuttatni nagy sebességgel. Noha ezen adatok továbbításának számos módja létezik, a grides közösség mégis a továbbítás egy adott módja mellett kötelezte el magát: ez a GridFTP.

A rövidítés a grid fájlátviteli protokoll kifejezést takarja, amely az általánosan elfogadott módja nagy mennyiségű adatkötegek elosztott rendszereken való biztonságos, megbízható átvitelének. Az alapját az internetes FTP protokoll képezi, de a gridek minden követelményeinek megfelelő tulajdonsággal is felvértezték. Ezek közé tartozik az autentikáció és bizalmi szolgáltatások, a megbízhatóság és magas hibatűrés, a harmadik személynek címzett és részleges átvitel.

A GridFTP-t a Globus projekt keretein belül fejlesztették ki. Az OGF által létrehozott GridFTP munkacsoport koordinálja a protokoll frissítéseit.

EGY DE FACTO SZABVÁNY: VOMS

A virtuális szervezetek (VO) adják a Grid humán: kutatók csoportjai a világ minden tájáról, akik közös célok érdekében együttműködnek és a grid segítségével megosztják adataikat és erőforrásaikat. A VOMS a virtuális szervezetek menedzsmentrendszere, amely lehetővé teszi az a VO-k számára a szerepek és jogosultságok központi menedzsmentjét.

A VOMS kifejlesztésében a DataGrid és az EGEE projektek működtek együtt. Ugyan nem hivatalos szabvány, mégis számos VO alkalmazza világszerte.