Breaking Moore’s law?

A Moore-törvény félreértelmezése


A Grid közösségében, és általában a számítástechnikában gyakran félreértelmezik Moore törvényét.

Ez a mondat valójában Gordon Moore-tól származik, aki az Intel egyik alapítója. Ő eredetileg az egy szilikon lapkán integrálható tranzisztorok számára adott becslést 1965-ben. Moore az egyik cikkében megjegyezte, hogy ez a szám minden évben megduplázódik, idõvel azonban ezt a megállapítást felülvizsgálva megállapították, hogy a transzisztorok száma átlagosan 18 havonta duplázódik meg.

Ebből a megállapításból sajnos gyakran a processzorok teljesítményére következtetnek, arra való tekintet nélkül, hogy Moore kijelentése csak egy nagyon specifikus mennyiségre korlátozott - az egy chipen levõ tranzisztorok számára. Ezért felettébb hibás az a kijelentés, hogy "A számítógép teljesítménye 18 havonta duplázódik, Moore törvényének megfelelően", ugyanis a teljesítmény nem csupán a tranzisztorok számától függ.

Gyakran más mennyiségekre is kiterjesztik Moore törvényét, amibõl azután furcsa kijelentések keletkeznek. Egy gyakran hallott összehasonlítás, hogy a hálózati teljesítmény 9 havonta duplázódik, és az adattárolási sûrûség 12 havonta, mindkettõ "túlteljesíti" Moore törvényét. Ez még akár rendben is lenne, de sokszor itt jön a hibás következtetés, mely szerint a számítógép processzorok nem tartanak lépést a tárolók és a hálózatok kapacitásával. Ezt a téves eredményt egyesek a Grid számára kedvezõen állítják be, ugyanis úgy vélik, hogy azért kell a processzorokat összekapcsolni, hogy a kisebb teljesítményû processzorok, melyek Moore törvényét követik, másként nem tudnák kihasználni a az adattárolók és hálózatok megnövekedett kapacitását.

Valójában a processzorok teljesítménye nem csak a tranzisztorok számától függ, ezért a fenti okoskodás számos ponton hibás. Így például a processzorok óraciklusa a chipen levõ tranzisztorok számával együttesen növekszik. Ezért a processzorok teljesítménye gyorsabban növekszik, mint ahogy azt Moore törvénye alapján gondolnánk. Ezen kívül a chip architektúrájában és az operációs rendszerekben bevezetett fejlesztések ugyanúgy növelik a processzorok teljesítményét.

Röviden a különbözõ növekedési mértékek összehasonlítása Moore törvényével gyakran csalóka képet eredményez. A legjobb, ha Moore törvényét egyszerûen egy metaforaként tekintjük az IT hardver exponenciális növekedésére - aminek igazságában senki sem kételkedhet. Ennek az exponenciális tendenciának az eredményével, ami minden évben jelentkezik, a Grid koncepció megvalósíthatóbbá válik, hiszen az elosztott processzorok még szorosabban integrálhatókká lesznek, a hálózati sebesség fejlesztéseinek köszönhetõen.

Természetesen az egyedi önálló számítógépek is erõteljesebbé válnak évrõl-évre, így azon típusproblémák, melyekre a Grid ma használható, idõvel változni fognak. Mindig lesznek azonban olyan problémák, melyek összetettsége, vagy az elosztott erõforrásoktól való függése egy egyszerû számítógép kapacitását meghaladják, azonban Griddel megoldhatók lesznek. Így Moore törvénye nem fenyegeti a Gridet, hanem merõben elmozdítja a Grid alkalmazási területét az összetettebb problémák felé.