Grid computing’s ancestors

A grid ősei


Habár a Grid képes intellektuális gyökereit nyomonkövetni a Multics operációs rendszerre való visszakereséssel, és kétségtelen, hogy még hátrébb visszamenőleg is találhatna elemeket a számítástechnika történetében, a Grid közvetlen őse azonban a "metaszámítástechnika". A kifejezés megjelenése körülbelül 1990-re tehető, és az amerikai szuperszámítógépek összekötésére irányuló projektek leírására használták, hogy több szuperszámítógép processzorait kombinálhassák. Larry Smarr, az NCSA akkori igazgatója (the National Center for Supercomputing Applications in the US) népszerűsítette e kifejezést.

Két élenjáró metaszámítástechnikai projekt jött létre 1995-ben az USA-ban, melyek a FAFNER és az I-WAY néven voltak ismertek. Mindkettő a maga módján kifejtette a hatását arra a fejlődési folyamatra, ami a mai Grid projektekhez vezetett.

A FAFNER (Factoring via Network-Enabled Recursion) projekt célja a nagyon nagy számok faktorizálása volt, egy intenzív számítástechnikai kihívás, mely kiemelten fontos a digitális biuztonság területén. Mivel ez egy olyan feladat, ami sok kis részre bontható, még a szerény képességű számítógépek is hasznos erőforrást adhatnak hozzá. Sok technika, melyet a nagy számítási problémák szétdarabolására és elosztására fejlesztettek ki, előfutára volt annak a technológiának, melyet a SETI@home-hoz is és a többi "processzoridő morzsák begyűjtése" elvén alapuló szoftverhez is használtak.

Az I-WAY (Information Wide Area Year) egy olyan projekt volt, melynek céljaként a szuperszámítógépek összekapcsolását tűzték ki, azonban ezt csak létező hálózatok felhasználásával, nem pedig újak építésével akarták megvalósítani. Az I-WAY projekt egyik újítása a számítási erőforrás bróker kifejlesztése volt, mely fogalmilag nagyban hasonló volt a mai Grid részére kifejlesztett Erőforrás Brókerhez. Az I-WAY erős hatást gyakorolt a Globus Projekt előrehaladására, ami a legtöbb Grid tevékenység magját testesíti meg, csakúgy, mint a LEGION projekt, ami az elosztott számítástechnika egy alternatív megközelítéséről szólt.

A Grid, maga az Argonne Nemzeti Laboratórium műhelyében született 1997 szeptemberében, melyet az 1998-as publikációja követett, "A Grid: Egy új Számítástechnikai Infrastruktúra Tervrajza" címmel. A publikációt Ian Foster írta az Argonne Nemzeti Laboratóriumból, és Carl Kesselman a dél-kaliforniai Egyetemről. Ezt a könyvet gyakran nevezik a Grid bibliájának. Ian Foster korábban részt vett az I-WAY projektben, továbbá a Foster-Kesselman duó publikált még egyet 1997-ben, "Globus: egy Metaszámítástechnikai Infrastruktúra Eszköztára" címmel, bevezetve a Globus Toolkit-et, ami a Grid szívét testesíti meg elődjével, a metaszámítástechnikával együtt.